Rehe Küün

MEIST

MTÜ

Mittetulundusühing Nelja küla reheküün (edaspidi ühing) on Rahula, Saue, Üksnurme ja Kasemetsa küla huvides tegutsev organisatsioon. Ühing on nelja küla poolt asutatud iseseisev ühendus, mis tegutseb kohaliku elu arendamiseks ja muude mittetulunduslike eesmärkide saavutamiseks. Soovime 2003 aastal loodud Reheküüni ideed ja traditsiooni taaselustada ning anda talle õige vorm ja sisu. Ühing on kasumit mittetaotlev organisatsioon ja tegutseb üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

MTÜ Eesmärk

Vastavalt ühingu põhikirjale on eesmärgiks Üksnurme, Rahula, Saue ja Kasemetsa küla seltsielu korraldamine ja edendamine, infrastruktuuride väljatöötamine ja arendamine ning ühingu tegevuse korraldamine, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi: